• Over Technika 10

 • Stichting Technika 10 Valkenswaard

  De stichting Technika 10 Valkenswaard is opgericht op 23 april 1993 met als doel meisjes kennis te laten maken met techniek- en natuurwetenschappen. Door middel van cursussen krijgen meisjes op jonge leeftijd, voordat ze een keuze moeten maken voor vervolgonderwijs, de kans om kennis te maken met techniek. De stichting heeft als doel meer meisjes en vrouwen te interesseren in een Bèta opleiding- en beroepskeuze.

  De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 17140371 en geregistreerd onder RSIN nummer 8103.75.527

 • Bestuur

  Bij de oprichting bestond het bestuur uit drie leden. Hieronder het overzicht van de huidige samenstelling:

  • Voorzitter : Inge Geurts
  • Penningmeester : Lisette van der Velden
  • Secretaris : Sharon Hendriks

  Bij de uitvoering van bestuurlijke activiteiten wordt het bestuur ondersteund door twee functionarissen. Samen met het bestuur zorgen deze functionarissen onder andere voor de dagelijkse gang van zaken, het coördineren van het cursusaanbod en het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.

  Vrijwilligersbeleid
  Alle (bestuurlijke) werkzaamheden worden door ongeveer vijfentwintig (bij voorkeur) vrouwelijke vrijwilligers uit Valkenswaard uitgevoerd.  De vrijwilligers ontvangen ( indien nodig)  zelf een training in de basis technieken en didactiek.

  Klachtenregeling

 • Beleid

  Beleidsplan 2020-2023

  Het beleidsplan van technika 10 Valkenswaard beschrijft ons huidig beleid en geeft de stichting richting en houvast bij de toekomstige ontwikkelingen.

   Het beleidsplan en jaarverslag kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@technika10valkenswaard.nl 

  Beloningsbeleid
  De stichting maakt geen gebruik van betaalde krachten. Indien van toepassing kan er door het bestuur een keuze worden gemaakt om binnen de norm van de belastingdienst een vrijwilligersvergoeding toe te kennen aan vrijwilligers volgens de standaard richtlijnen van het landelijke vrijwilligersbeleid.

  Jaarlijks worden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet tijdens een gezamenlijk etentje en natuurlijk is de grootste beloning de glimlach van onze deelneemsters. 

  Financiën
  De financiële administratie en het financieel jaarverslag wordt in overleg met de penningmeester samengesteld en getoetst door een benoemde kascommissie. Dankzij bovenstaande inkomsten en een kundig financieel beheer is de huidige financiële situatie van de stichting gezond en stabiel.

  Het financieel verslag kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@technika10Valkenswaard.nl 

   

  Privacybeleid