• Voor de ouders

 • Techniek is niet meer weg te denken in onze hedendaagse maatschappij. Onze kinderen groeien op met smartphones, tablets, online winkelen, maar ook onze dagelijkse spullen zijn niet zonder gebruik van techniek te maken. Het produceren, het vervoeren, overal komt techniek bij kijken.

 • Ouders spelen een belangrijke rol bij de beeldvorming over B√®tawetenschap, techniek en ICT √©n bij de ontwikkeling van de talenten van hun kinderen.
 • In Nederland kiezen meisjes minder vaak voor opleidingen en beroepen in technische- of ICT richtingen dan jongens. Vaak is dat uit onwetendheid, veel meisjes ontplooien en benutten hun talenten niet allemaal optimaal. Dat is jammer. Zowel voor deze meisjes, maar ook voor de gehele maatschappij is het belangrijk dat zowel meisjes als jongens deel uit maken en samenwerken in het beroepenveld in  techniek of informatie- en communicatietechnologie (lCT). Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een veelheid aan creatieve zienswijzen en technologische oplossingen. De talenten van divers samengestelde groepen mensen (naar geslacht, leeftijd en etniciteit) zijn hierbij onmisbaar.

  Technika 10 Valkenswaard brengt techniek en wetenschap onder de aandacht bij ouders en jonge meisjes door het geven van naschoolse techniekcursussen. Wij willen meisjes in de leeftijd van 10 tot en met 13 jaar in brede zin laten kennismaken met techniek en wetenschap. Om te laten zien dat het afwisselend is, dat het je creativiteit bevordert, dat je moet nadenken over de stappen die je moet nemen en in welke volgorde. Allemaal aspecten die onderdeel zijn bij het zelf maken van een werkstuk. Maar het allerbelangrijkste: we willen vooral laten zien hoe LEUK techniek is en hoe leuk het is om samen met anderen te werken aan werkstukken.  

 • Waarom deze leeftijdscategorie?

  Op basis van de wetenschap is vastgesteld dat kinderen in de leeftijd tussen tien en dertien jaar voorkeuren ontwikkelen die hun keuze voor vervolgonderwijs en later ook beroepskeuze beïnvloeden. Daarom is het van belang om juist in deze leeftijdscategorie meisjes de kennismaking met technische aspecten aan te bieden zowel in het basisonderwijs als in naschoolse activiteiten. De keuze voor technische vervolgrichtingen is zeker bij meisjes nog steeds niet vanzelfsprekend. Vaak brengen we bepaalde beroepen nog steeds met jongens (werktuigbouwkunde, automonteur) in verband en andere beroepen meer met meisjes (verpleegkundige)

  Door deelname aan Technika 10 krijgt je kind in vroegtijdig stadium de mogelijkheid om zich te oriënteren in diverse beroepen en richtingen om zo een beter beeld te krijgen van de interesses en mogelijkheden. 

  Meisjes van 10 tot 13 jaar kunnen bij ons op een zeer laagdrempelige maar vooral leuke en veilige manier technieklessen volgen. Voor de inhoud van de lessen verwijzen wij je graag naar de pagina voor de meisjes . De meeste meisjes starten in de beginnersgroep, daar zijn de technieken wat laagdrempeliger. Maar als de lestijden niet passen is starten in de gevorderde groep is ook mogelijk. Dan zal daar extra begeleiding plaats vinden.

  De begeleidsters zijn allemaal vrouwelijke vrijwilligsters met een affiniteit voor techniek. Ze volgen bij ons een interne training om de meisjes op een veilige manier kennis te laten maken met onze technieken in de les.

 • De praktische zaken

  Duur en start
  De cursus bestaat uit 20 lessen en loopt van begin okober tot eind maart. Gedurende een aantal lessen staat telkens een materiaal of thema centraal en wordt er aan de hand daarvan een werkstuk gemaakt. Dit onder begeleiding van (vrouwelijke) begeleidsters. Uiteraard mogen de meisjes de werkstukken na afloop mee naar huis nemen. 

  Lesdagen en -tijden:
  Er zijn op 3 cursustijden:

  - woensdagmiddag 16.30 tot 18.00 uur
  - woensdagavond 18.30 tot 20.00 uur *
  - donderdagavond 18.30 tot 20.00 uur*

 • En verder

  Kosten
  Omdat wij voor een groot deel gesubsidieerd worden door de gemeente Valkenswaard en al onze begeleidsters op vrijwilligersbasis werken kunnen we de 20 lessen aanbieden voor slechts € 25,- eigen bijdrage per jaar. Dit is inclusief een excursie naar technisch bedrijf in de omgeving. 

  Locatie
  Scholengemeenschap Were Di
  gebouw VMBO-onderbouw
  Merendreef 1
  Valkenswaard 

  * Alle tijden zijn onder voorbehoud. Bij onvoldoende belangstelling kan een groep worden geannuleerd.