Over Technika 10 Valkenswaard!

Stichting Technika 10 Valkenswaard

De stichting Technika 10 Valkenswaard is opgericht op 23 april 1993 met als doel kinderen kennis te laten maken met techniek- en natuurwetenschappen. Door middel van cursussen krijgen kinderen op jonge leeftijd, voordat ze een keuze moeten maken voor vervolgonderwijs, de kans om kennis te maken met techniek. De stichting heeft als doel meer kinderen en vrouwen te interesseren in een Bèta opleiding- en beroepskeuze.

De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 17140371 en geregistreerd onder RSIN nummer 8103.75.527

Bestuur

Bij de oprichting bestond het bestuur uit drie leden. Hieronder het overzicht van de huidige samenstelling:

  • Voorzitter : Inge Geurts
  • Penningmeester : Stefanie van den Berg
  • Secretaresse : Lilly Chavarria Varela 

Bij de uitvoering van bestuurlijke activiteiten wordt het bestuur ondersteund door twee functionarissen. Samen met het bestuur zorgen deze functionarissen onder andere voor de dagelijkse gang van zaken, het coördineren van het cursusaanbod en het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.

Beleid

Vrijwilligersbeleid


Alle (bestuurlijke) werkzaamheden worden door ongeveer vijfentwintig (bij voorkeur) voornamelijk vrouwelijke vrijwilligers uit Valkenswaard uitgevoerd.  De vrijwilligers ontvangen ( indien nodig) zelf een training in de basis technieken en didactiek.

Beloningsbeleid


De stichting maakt geen gebruik van betaalde krachten. Indien van toepassing kan er door het bestuur een keuze worden gemaakt om binnen de norm van de belastingdienst een vrijwilligersvergoeding toe te kennen aan bestuursleden van max 750 euro op jaarbasis. De vrijwilligers kunnen tot een maximum van 750 euro declareren voor gemaakte materiële kosten.

Financiën


De financiële administratie en het financieel jaarverslag wordt in overleg met de penningmeester samengesteld en getoetst door een benoemde kascommissie. Dankzij bovenstaande inkomsten en een kundig financieel beheer is de huidige financiële situatie van de stichting gezond en stabiel.

Bekijk hier ons financieel verslag en ons jaarverslag.

KvK nummer: 17140371 • RSIN nummer: 8103.75.527

© copyright 2022 Technika 10 Valkenswaard – gemaakt door PvO Websites & Design